Blade and Soul
Được điều hành và phân phối độc quyền bởi Garena
Chọn loại thẻ cần nạp
Đã chọn loại thẻ: Viettel
Hóa đơn thanh toán:
Vật phẩm game: Kim Cương Blade and Soul
Người dùng nạp thẻ: {{ message }}
Số tiền sẽ thanh toán: {{vatpham}}
Bảng giá
Bảng giá nạp thẻ game Blade and Soul
50.000đ 5 000 kim cương
100.000đ 10 000 kim cương
200.000đ 20 000 kim cương
500.000đ 50 000 kim cương
1.000.000đ 100 000 kim cương
Lịch sử nạp thẻ gần đây
Lịch sử nạp thẻ
Người chơi Trạng thái
...Bạn chưa có lịch sử nạp thẻ tại Napthe.io...