Liên Minh Huyền Thoại
Được điều hành và phân phối độc quyền bởi Garena
Chọn loại thẻ cần nạp
Đã chọn loại thẻ: Viettel
Hóa đơn thanh toán:
Vật phẩm game: RP
ID Game nạp thẻ: {{ message }}
Số tiền sẽ thanh toán: {{vatpham}}
Khuyến mãi: Nạp lần đầu
Bảng giá
Bảng giá nạp thẻ game Liên Minh Huyền Thoại
50.000đ 100 RP
+ 50 RP (Nạp lần đầu)
100.000đ 210 RP
+ 100 RP (Nạp lần đầu)
200.000đ 425 RP
+ 200 RP (Nạp lần đầu)
500.000đ 1 070 RP
+ 500 RP (Nạp lần đầu)
1.000.000đ 2 140 RP
+ 1 000 RP (Nạp lần đầu)
Lịch sử nạp thẻ gần đây
Lịch sử nạp thẻ
Người chơi Trạng thái
...Bạn chưa có lịch sử nạp thẻ tại Napthe.io...