Nạp sò
Được điều hành và phân phối độc quyền bởi Garena
Chọn loại thẻ cần nạp
Đã chọn loại thẻ: Viettel
Hóa đơn thanh toán:
Vật phẩm game:
ID Game nạp thẻ: {{ message }}
Số tiền sẽ thanh toán: {{vatpham}}
Bảng giá
Bảng giá nạp Sò
50.000đ 100 Sò
100.000đ 200 Sò
200.000đ 400 Sò
500.000đ 1000 Sò
1.000.000đ 2000 Sò
Lịch sử nạp thẻ gần đây
Lịch sử nạp thẻ
Người chơi Trạng thái
...Bạn chưa có lịch sử nạp thẻ tại Napthe.io...